Skip to content

U-11 FK DIF

Nakon godinu dana boravka u FK DIF polaznici generacije 2013. adaptirali su se na uslove rada na travnatom terenu, kao i na takmičarske utakmice svakog vikenda. U radnoj atmosferi savladavaju prepreke koje se pred njima nalaze sa željom da usvoje što više znanja koje će im značiti u daljem fudbalskom školovanju.

Trener Ivić Nikola

Aleksić Radovan
Andrić Stefan
Anđelić Đorđe
Anđelković Strahinja
Blaževski Ignjat
Bojković Stefan
Bogdanović Relja
Veselić Bogdan
Vukadinov Strahinja
Vukosavljević Uroš
Dedajić Avram
Denić Pavle
Divac David
Đorđević Vanja
Đorđević Kosta

Đurić Uroš
Zečević Andrej
Ivanović Miloš
Ilić Andrija
Jeftić Nevena
Jovanović Vukašin
Krnjević Filip
Kuzmanović Filip
Lovrić Janko
Marković Vukašin
Milinčić Aleksandar
Obradović Jovan
Ognjanović Mila
Pajić Luka
Pejnović Aleksa

Peković Pavle
Pijetlović Dušan
Radojević Mihajlo
Rakočević Stevan
Ralević Veljko
Ribać Mihailo
Savić Dušan
Simić Miloš
Stanojević Dušan
Starčević Lav
Stepanović Luka
Tanasković Ognjen
Todosijević Vukašin
Ćirjaković Matija
Faizulin Maksim
Džogaz Damjan